۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

بگید شوهرتون بیاد واسه مصاحبه!

چندوقت پیش یه خانومی که لیسانس کامپیوتر داشت اومده بود واسه قسمت آی تی شرکت مصاحبه بده...
چنتا سوال شبکه و نرم افزار و اینا پرسیدیم طرفم خیلی چیزی بلد نبود!
بعد همکارم بهش گفت: خانوم فرض کنید یه کامپیوتری خراب شده، اولین کاری که می‌کنید چیه؟
طرفم برگشت گفت: زنگ می‌زنم به شوهرم!!!!!!