۱۳۹۰ شهریور ۲۴, پنجشنبه

همه چیز پَر

همیشه برایت یک اما میگذارند; (اما اگر اینگونه بود بهتر می‌شد).
غافل از اینکه تو تمام تلاشت را کرده‌ای!
و اینگونه تمام خستگی بر تنت می‌ماند، همه رویای خوب بودن پَر می‌شود...