۱۳۹۱ شهریور ۱, چهارشنبه

هوای دونفره

گاهی نفسم می‌گیرد!
گاهی هیچ جای این شهر نمی‌توان نفس کشید!
درست همان لحظه‌ای که هوایتان دونفره می‌شود...

۱۳۹۱ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

فاصله‌ها


درد دارد
با خودت به رختخواب بروی
درددل کنی
بخوابی
و جرأت بیدار شدن نداشته باشی...
می دانی؟
این فاصله ها با من
سر لج دارند!

۱۳۹۱ مرداد ۱۶, دوشنبه

از یه جایی به بعد...

یه وقتاییم اوضا اونجوری که می‌خوای پیش نمیره...
شب که داری می‌خوابی همه چیز خوبه،
اما فردا صب که پامیشی همه چیز تغییر کرده!
دیگه هیچی اونجوری که بوده نیس!
عوض شده! تغییر کرده!
خودتم نمی‌دونی چرا! نمیفمی چی شده!
شایدم زیادی حساس شدی، زیادی نازک نارنجی شدی، نمیدونم...
فقط میدونم از یه جایی به بعد دیگه هیچی مثل قبل نمیشه.

۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

هنوز زنده‌ای؟


صفحه آخر شناسنامه مهم نیست!
یه وقتایی باید تو آینه خوب نگاه کنی و ببینی هنوز زنده‌ای یا نه...