۱۳۹۲ مهر ۷, یکشنبه

خستگی

آدما از یه جایی به بعد فقط سعی می‌کنن خودشونو مشغول کنن
خودشونو مشغول میکنن، صب تا شب که چیزی حس نکن
دیگه چیزی حس نمیکنن جز خستگی
خستگیِ تموم روزهای پیش رو

۱۳۹۲ شهریور ۲۱, پنجشنبه

گمشده...

یه روزی
توی یه نگاه عمیق گیر کردی
نگاهی که نشده ازش بیرون بیای
آخرم خودتو جاگذاشتی و رفتی...

پاییز

پاییز که برسد همه چیز یکهو سرت خراب می‌شود!
پاییز می‌رسد تا یادآوری کند 
هرآنچه گذشته، نگذشته...