۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

لحظه‌ها

لحظه‌ها زندگی آدمو می‌سازن...
بعضی لحظه‌ها دیگه تکرار نمی‌شن
اما برعکس بعضی لحظه‌ها هرروز و هرساعت تکرار می‌شن
گاهی یه لحظه می‌تونه کل زندگیت رو زیرو رو کنه
گاهی یه لحظه، یه عمر حسرت رو به دنبال داره!
گاهی یه لحظه... دیگه نیست...
خلاصه که این لحظه‌ها بدجوری مارو به بازی گرفتن...

فراموش شده

دیگر آن مرد مغرور و خوشحال در من نیست
یک جایی گمش کردم!
جایی حوالی رفتنت با آن غریبه...