۱۳۹۲ آذر ۱۴, پنجشنبه

فراموشی

این روزها فراموشکار شده‌ام
همه چیز یادم می‌رود
یادم می‌رود گلدان‌ها را آب دهم
یادم می‌رود شالگردنم را بیاندازم
یادم می‌رود ناهارم را بردارم
یادم می‌رود سرکار بروم
یادم می‌رود...
تنها چیزی که خوب یادم هست خاطرات توست
خاطراتی که لحظه‌ای از من جدا نمی‌شوند
خاطراتی که انگار لحظه آخر مرا به آنها سپرده‌ای...