۱۳۹۲ اسفند ۲, جمعه

بی اعتنایی

بیا امشب جایمان را عوض کنیم!
تو بی‌قراری کن و من بی‌اعتنایی...
تو خاطره‌ها را بگیر و من آغوش بی‌خبری...