۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

گاهی وقتا

آخ که یه وقتایی چقد آدم دلش می‌خواد یکی باشه که بهش غر بزنه، سرش داد بزنه، همه غم و ناراحتیش رو سر طرف خالی کنه!!!
آخرشم شونه‌اش رو با مهربونی بهت قرض بده...